Automobilová koža

Okrem ceny je rozdiel dosť podstatný predovšetkým v technológii výroby, z čoho vyplývajú odlišné parametre a vlastnosti výsledných usní. Nábytkárska useň v akejkoľvek podobe je z tohto dôvodu jednoznačne nevhodná na použitie v automobiloch. Jej aplikáciu v automobiloch je možné prirovnať k noseniu letnej obuvi v zime.

Vlastnosti nábytkárskej usne, predovšetkým odolnosť pri odieraní, nedostatočná svetelná stálosť a príliš vysoký obsah tuku jej neumožňujú plniť podstatné funkcie, ktoré sa od materiálov používaných v interiéroch automobilov a lietadiel, resp. na motocykloch a lodiach, vyžadujú. Aj keď sú nábytkárske usne na dotyk jemnejšie a tým aj príjemnejšie, ich menej odolný povrch prijíma a uvoľňuje príliš mnoho vlhkosti, čo je v automobile hlavne vo vlhkom a chladnom období neprípustné. V horúcom lete sa dôsledkom toho nadmerne vysušujú a v zime zas “nasávajú ” vlhkosť. Väčšia rozťažnosť nábytkárskych usní vedie dlhodobo v automobiloch k tvorbe záhybov na sedacích plochách a k ovísaniu poťahu.

V obdobiach výkyvov vlhkosti a teplôt, ako aj pri extrémnych svetelných podmienkach predovšetkým počas letných horúčav, keď sklá automobilu pôsobia čiastočne efektom zväčšovacieho skla a “vypaľujú” interiér automobilu, sa naplno prejavia odlišné charakteristiky automobilovej a nábytkárskej usne. Samozrejme, že najväčšie rozdiely možno u daných materiálov spozorovať v extrémnych situáciách, ako je havária či požiar, kedy automobilové usne vďaka svojej impregnácii a odlišnej technológii výroby prejavia vo forme neporovnateľne vyššej odolnosti a pevnosti svoje rezervy a kvality v oblasti bezpečnosti.

Preto sa pri rozhodovaní o akejkoľvek úprave koženého čalúnenia najskôr uistite o použití vhodného materiálu, najlepšie od certifikovaného výrobcu. Dôsledky nesprávneho rozhodnutia zväčša v plnej miere znáša sám konečný užívateľ výrobku, ktorý tým zbytočne ohrozuje vlastnú bezpečnosť a zdravie.

V bytových interiéroch so stálou teplotou a pomerne ustálenou mierou vlhkosti je teda možné si v plnej miere vychutnať jemnosť a luxus nábytkárskej usne.

V automobiloch je však jej použitie skôr rizikom, ako alternatívou. Úsporný ekonomický efekt sa v konečnom dôsledku prejaví dlhodobo znehodnotením celkových úžitkových vlastností čalúnenia a teda aj celého automobilu.

Záverom teda možno povedať, že automobilové usne, ktoré sú v priemere drahšie, čo vyplýva z náročnosti technológie ich výroby a z nákladnosti použitých ochranných prípravkov a pigmentov, nachádzajú svoje opodstatnené použitie v náročných podmienkach automobilových interiérov. Usne nábytkárske by mali zostať verné svoju názvu “nábytkárske” a nájsť svoje použitie výlučne na sedacom nábytku v obytných a kancelárskych interiéroch.

Dobrou vizitkou použitia zodpovedajúcich materiálov a úpravárenských techník je ochota úpravcu poskytnúť zákazníkovi zodpovedajúcu záruku.

Áno. V náročnejších užívateľských podmienkach môžu byť niekedy ideálnym riešením. Kancelárie, obchodné či verejné priestory, ktoré z hľadiska exkluzivity žiadajú použitie ušľachtilých materiálov, no v oblasti starostlivosti nemožno zabezpečiť šetrné zaobchádzanie a dokonalú údržbu, dokážu kvality automobilových usní oceniť.

Áno, koža si vyžaduje svoju minimálnu pravidelnú starostlivosť. V automobiloch je vhodné z nej pri umývaní automobilu vlhkou, nie však mokrou, handrou utrieť a odstrániť z nej viditeľné zvyšky nečistôt. Zabránite tak odieraniu týchto častíc o povrch kože a tým aj jej opotrebovaniu. Pri častom používaní sa odporúča maximálne raz za štvrťrok ošetriť kožu v automobile jemnou vrstvou čistiaceho krému, ktorý je bežne k dostaniu na lepších čerpacích staniciach. Investícia do prípravku niekedy prevyšujúca niekoľko sto korún sa dlhodobo rozhodne vyplatí. Kožu nikdy nečistite brúsnymi pastami, mydlom s iným ako neutrálnym pH či technickými čističmi (riedidlo).

V princípe nie, je možné ju samozrejme čistiť vlhkou handrou. Nie však mokrou, inak by mohlo dôjsť k “premáčaniu” kože, dočasnej zmene jej rozťažnosti a tým aj väčšej pravdepodobnosti jej mechanického poškodenia.

Nie. Koža je naopak typická tým, že sa prispôsobí svojou teplotou ľudskému organizmu. Tvrdenie, že koža v zime chladí, je veľmi krátkodobý subjektívny pocit užívateľa, ktorý si sadne do chladného interiéru automobilu. Koža v tom momente mala teplotu interiéru, no zakrátko nadobudla teplotu ľudského tela. Koža sa teda v priemere ochladzuje, resp. otepľuje veľmi rýchlo, dokonca rýchlejšie, ako väčšina materiálov používaných v automobilovom sektore.

Nábytkárska koža

Koža ako jedinečný prírodný a dodnes nenahraditeľný materiál si zasluhuje v oblasti údržby patričnú starostlivosť, nie však prehnanú. Využívanie jej príjemných vlastností a mimoriadnych kvalít v akejkoľvek podobe, či už na sedacích súpravách v domácom prostredí alebo v kanceláriách a hoteloch, si vyžaduje aspoň minimálnu údržbu a dodržiavanie niektorých základných pravidiel.

 • V interiéroch sa snažte udržiavať vlhkosť na rozumnej a pre ľudský organizmus optimálnej úrovni (min 50-60%). V prípade automobilov tento problém za Vás vyriešil špeciálnou technológiou už samotný výrobca.
 • Kožený nábytok nevystavujte priamemu tepelnému žiareniu. Umiestnite ho vo vzdialenosti min. 20-30 cm od vykurovacích a ohrevných telies.
 • Kožu chráňte pred dlhodobým intenzívnym slnečným žiarením
 • K čisteniu povrchu kože nepoužívajte agresívne prípravky ako napr. odstraňovač fľakov, odmasťovač, riedidlo, terpentín, krémy na topánky atď. Táto zásada platí rovnako pre všetky druhy usní, aj keď anilinové, seminanilinové a nubuckové usne vyžadujú v tomto smere väčšiu pozornosť.
 • Vyhýbajte sa hrubému kefovaniu či drhnutiu povrchu koženého nábytku.

Samotnému čisteniu kože sa prikladá niekedy príliš veľký význam. Koženú sedaciu súpravu nie je potrebné čistiť viac, ako iný druh nábytku. Častým utieraním sa zbytočne derie jej ochranná vrstva a tak čiastočne znižuje jej životnosť. Na druhej strane zanedbaním kože a jej nadmerným znečistením sa upchávajú jej póry, koža tvrdne, vysychá a praská. Kvalitným prípravkom na kožu je najlepšie čistiť sedaciu súpravu 1 až 2 krát ročne, pri novom nábytku najskôr po pol roku bežného používania.

Pri automobilových interiéroch sa používajú penové čističe, pozor však na používanie prípravkov s obsahom silikónu, ktoré krátkodobo kožu skrášlia, no dlhodobo znehodnotia a stane sa lepkavou. Pre elastickosť a príjemné dotykové vlastnosti kože je vhodné používať špecializované prípravky s obsahom kožného tuku, ktoré koži dodajú vláčnosť a pružnosť.

Tekutiny, zvyšky jedla, alkohol či mastné škvrny je najlepšie odstrániť ihneď handrou, použiť pritom možno destilovanú vodu, ktorá nezanechá na koži fľaky. Pri čistení treba vodu aplikovať na väčšiu plochu (napr. celé operadlo), aby sa nečistota rozptýlila. Nechajte miesto zaschnúť a prípade potreby procedúru opakujte. Nikdy zašpinenú kožu nekefujte !

V prípade potreby , napr. pri zaschnutých zvyškoch jedla, možno použiť aj vlažný roztok nealkalického mydla. Po očistení plochu vyšúchajte vlnenou handrou. Potom možno kožu ošetriť jemnou vrstvou ochranného prípravku na kožený nábytok. Iné prípravky a chemikálie nepoužívajte. Tento postup však nikdy nepoužívajte pri anilinových kožiach, ktoré sú veľmi citlivé a voda a roztok mydla ich môžu definitívne znehodnotiť.

V prípade výraznejších mastných fľakov napr. od masla, čokolády či mlieka sa aj napriek tomu, že sa Vám ho nepodarí celkom odstrániť, nemusíte znepokojovať. Po niekoľkých týždňoch používania koža fľak čiastočne absorbuje a rozptýli. Stane sa málo, resp. sotva viditeľný.

Pomoc profesionálov je v niektorých prípadoch nenahraditeľná a preto, ak sa zdá byť odstránenie fľaku pre Vás neprekonateľným problémom, obráťte sa na spoločnosť, ktorá má s čistením kože skúsenosti. Náročné môže byť napríklad odstraňovanie fľakov od zaschnutého potu, krvi, atramentu, pera, masti či liekov. Profesionálnu pomoc si tiež vyžaduje ošetrenie škrabancov. Predajca vášho koženého nábytku Vám v tomto smere určite dokáže poradiť.

S čistením to nepreháňajte, prírodná koža si udržuje svoj atraktívny vzhľad veľmi dlho aj sama. Nepoužívajte vosky, leštiace prípravky a pasty. Prípravky na obuv nepôsobia na nábytkárske a automobilové usne rovnako, ako na topánky, preto ich nepoužívajte. Nepoužívajte tiež na trhu dostupné univerzálne čističe. Prípravky na nábytok a vosky obsahujú často silikon, ktorý krátkodobo dokáže vyvolať pekný optický efekt. V konečnom dôsledku spôsobí nepríjemný lepkavý charakter kože, optické vlastnosti sa tiež zakrátko zmenia.

Základné typy usní

je prírodná lícna koža veľmi jemná na dotyk, vyrábaná z tej najlepšej kožiarskej suroviny. Je morená v drevených sudoch, kde získa svoju definitívnu farbu a výnimočné optické vlastnosti. Jej typickým znakom je zachovaný pôvodný prírodný povrch kože a mierne farebné odlišnosti ako výsledok morenia v sudoch. Anilínová úprava je oproti ostatným typom menej odolná voči mechanickému poškodeniu, vďaka svojej otvorenosti citlivejšia na vonkajšie vplyvy a tým aj náročnejšia na údržbu. Z hľadiska komfortu, príjemnosti , optických vlastností a exkluzivity je však bezpochyby tou najlepšou alternatívou pre náročného zákazníka.

zabezpečuje prírodnej lícnej koži vzhľad anilínovej kože, no jej povrch je naviac pigmentovaný. Práve pigmentácia zabezpečuje rovnomernejšie rozloženie moridla vo farbiacich sudoch, zvyšuje odolnosť kože voči vonkajším vplyvom a tým zlepšuje jej vlastnosti potrebné pre každodenné používanie. Táto úprava je snahou o zachovanie úžasných vlastností anilínových koží , no so zvýšenou odolnosťou a tým aj zlepšenými úžitkovými vlastnosťami. Na dotyk je semianilin veľmi príjemný, opticky je veľmi atraktívny, no homogénnejší ako anilínová koža.

dodáva povrchu kože eleganciu a homogénnosť, ktorú samotná koža v prírodnom stave nedosahovala. Vhodná potlač (dezén) zabezpečuje nielen želaný vzhľad, ale koža je príjemná na dotyk a nevyskytujú sa na nej optické vady. Tento typ kože je najviac používaný, a to hlavne kvôli jej nižšej obstarávacej cene. Spĺňa však všetky požiadavky kladené na prírodnú kožu a možno ju dostať vo veľmi širokom spektre farebných odtieňov a dezénov.

je koža typická svojim matným a jemným povrchom. Jej lícna strana je totiž mierne zbrúsená – velúrovaná, preto pôsobí veľmi elegantne. Na druhej strane je náročná na údržbu a menej odolná voči znečisteniu. Náročnejšia technológia výroby sa odráža v jej o čosi vyššej cene.

Voskovaná olejová koža
Ide o anilínovú kožu (je popísaná vyššie) ktorá má ošetrenú vrchnú časť olejom alebo (a) voskom. Variant pri ktorej vidieť všetky prirodzené vlastnosti ako sú škrabance, jazvy, vrásky atď. Vlastnosti kože sú podobné ako u čisto anilínových koží s tým rozdielom, že v miestach častého používania (napríklad kde sa sedí), je olej vytlačený, a zostane tak svetlejšie miesto na koži. Tieto miesta sú zároveň náchylnejšie na poškriabanie. Kožu treba pravidelne ošetrovať.

nie je prírodný, ale umelý materiál. Vďaka svojmu povrchu, ktorý sa zdanlivo podobá na nubuk, je často tento materiál mylne považovaný za brúsenú kožu. Pri údržbe tejto textílie je potrebné dbať na pravidelné vysávanie, príležitostne sa odporúča prejsť jej povrch aj navlhčenou handrou. Pri fľakoch je na rozdiel od pravej kože možné použiť aj čistiace prostriedky určené na textílie, avšak s mierou. Na trhu je dostupných niekoľko charakterom i kvalitou Alcantare podobných a porovnateľných materiálov. Samotná Alcantara je obchodným názvom špecifického typu mikrotextílie a celosvetovo ju vyrába niekoľko producentov (Taliansko, Španielsko, Poľsko), samozrejme v rozdielnych farebných odtieňoch i kvalite. Pri výbere tohto druhu poťahovej látky je každopádne prvoradé dbať na kvalitu a špecifikáciu tkaniny, ktorá by mala byť u predajcu k dispozícii, najčastejšie ako súčasť vzorkovníka. Obchodné názvy a ceny sa môžu samozrejme líšiť.

V dnešnej dobe je často snaha obchodníkov umiestniť svoj tovar na trhu tak obrovská, že zneužívajú pojmy ako ekológia či ekologický vo svoj prospech a výrobkom v rámci marketingovej kampane prisudzujú prívlastok “eko”, aj keď k tomu nemusí existovať akýkoľvek pádny dôvod.

Aj v oblasti kožiarskeho priemyslu sa tento pojem udomácnil veľmi rýchlo a na trhu sa objavila tzv. “ekokoža”. Jej definícia však neexistuje a nepozná ju ani Medzinárodná Únia garbiarskych chemikov. Jej výroba je porovnateľne ekologická, či neekologická, ako výroba pravých lícnych koží alebo štiepenky a jej užívateľské vlastnosti sotva porovnateľné s pravou kožou. V každom prípade pod týmto pojmom môže každý predajca rozumieť niečo iné. Na trhu sa ako “ekokoža” predávajú ako štiepenky, tak aj niektoré koženky. Pri jej výbere si preto overte ako kvalitu, tak aj pôvod.

 • Vyliate tekutiny (voda, víno, čaj, pivo, alkohol a pod.) ihneď odstráňte za pomocousacej utierky. Zabránite tým závažnému a nenávratnému poškodeniu kože.
 • K údržbe koženého nábytku Vám doporučujeme používať kvalitné a pre daný typ kože určené prípravky. Najskôr pred použitím akéhokoľvek bežného prípravku na kožu spravte skúšku na málo viditeľnom mieste.
 • Nevystavujte useň priamemu slnečnému žiareniu a ani inému silnému zdroju svetla. Napomáhate tým udržať kožu pružnú a zabránite jej popraskaniu, lámaniu a strate farby.
 • Neumiestňujte kožený nábytok príliš blízko k radiátoru, krbu nebo inému zdroju tepla. Minimálna doporučená vzdialenosť medzi radiátorom a koženým nábytkom je 40-50 cm a medzi krbom cca 100 cm.
 • Čerstvé škvrny a znečistenie odstraňujte ihneď podľa pokynov k danému druhu kože. Pokiaľ nemôžete odstrániť znečistenie pomocou čistiaceho prípravku, tak kožu nadmerne nederte a nepoužívajte iné domáce čističe. Ihneď kontaktujte odborníka alebo navštívte webovou stránku www.lederzentrum.cz
 • Chráňte Váš kožený nábytok pred domácimi miláčikmi. Ich pazúriky, sliny a telesné výlučky môžu povrch kože poškodiť.
 • Vyvarujte sa kontaktu kože s ostrými predmetmi, ako sú napríklad opasky alebo kovové doplnky nohavíc.
 • Kožené sedačky nesmú prísť do kontaktu s novinami a časopismi. Pretože farbivo, ktoré obsahujú môže preniknúť do usne a zafarbiť ho.
 • Na sedenie používajte výhradne miesta k tomu určené! Používajte všetky miesta na sedenie, aby nedochádzalo k zmenám na vzhľade a tvrdosti jednotlivých sedacích miest.
 • Ideálne klimatické podmienky pre kožený nábytok sú: vlhkosť vzduchu 50 – 75% a teplota vzduchu 10 – 25°C. Bežný kožený nábytok nie je vhodný do vlhkého prostredia k bazénom.
 • Pravidelná údržba výrazne predlžuje životnosť kože! Preto Vám doporučujeme jedenkrát týždenne utierať vlhčenými utierkami prachové častice. Kompletné čistenie a impregnáciu sedacej súpravy vykonávajte ( podľa intenzity používania ) 2-4x za rok.

Iné užitočné údaje

Záručná doba 24 mesiacov sa vzťahuje na vady, ktoré sa v uvedenej dobe môžu i pri vhodnom umiestení, bežnom používaní i dodržovaní správnej  údržby vyskytnúť.
Záruka sa nevzťahuje na nadmerné opotrebenie, na prirodzené opotrebenie bežným užívaním ani na poškodenie vzniknuté  dôsledkom nesprávneho umiestenia (napr. na slnečnom mieste -vyblednutie poťahu), nesprávne používanie, nevhodnou údržbou.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie (zátrhy, odrenie, poškrabanie, prepálenie, zafarbenie a pod.) poťahových usní ostrými predmetmi napr. cvočky na nohaviciach, pazúriky a zuby zvierat, zapálenou cigaretou, uhlíkom z krbu, lakom na nechty, odlakovačom, rôznymi farbami, lepidlami, inými chemikáliami atď. 
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným skladovaním a dopravou alebo používaním v inom prostredí a za iných než určených podmienok. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté násilným zásahom, nevýrobnou úpravou, nesprávnou montážou a demontážou, zlou údržbou. Záruka sa nevzťahuje na mierne zvlnenie poťahu usne vzniknuté v dôsledku preťaženia poťahového materiálu nebo poklesom tvarovacích materiálov po niekoľkom mesačnom používaní.
Prípadné reklamácie uplatníte – najlepšie bezodkladne u predajcu (výrobca), u ktorého bol čalúnený výrobok zakúpený. Reklamácia bude posudzovaná a riešená podľa platných zákonov do 30-tich dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.
Pokiaľ sa vyskytnú zjavné vady viditeľné pri preberaní výrobku uplatníte reklamáciu ihneď písomným zápisom na dodacím list.

I. Predmet

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v platom znení pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorou sa spoločnosť , CONSULED, spol. s r.o. , so sídlom Mokrohájska cesta 10, Bratislava 84104, IČO: 35824824, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , odd. Sro, vložka č. 25377/B (ďalej len „Predávajúci“) zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe jeho požiadavky a s predchádzajúcou písomnou (vrátane emailovej) akceptáciou tejto požiadavky Predávajúcim. Bližšia špecifikácia tovaru je uvedená na dodacom liste. Tieto VOP sú tiež zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho www.consuled.sk.

II. Cena

Kúpna cena bola dohodnutá na základe ponuky a dopytu v súlade s platnými predpismi o cenách. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Všetky ceny sú udávané vrátane dane z pridanej hodnoty.

III. Dodacie podmienky

Miesto a termín plnenia je dohodnuté akceptovaním objednávky zo strany dodávateľa. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v čl. 1 tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tovar bezodkladne, na základe výzvy Predávajúceho prevziať.

IV. Preberanie plnenia

Kupujúci je pri prevzatí každej jednotlivej dodávky povinný potvrdiť na dodacom liste alebo sprievodnom doklade jej prevzatie. Súčasťou dodávky je aj jeden výtlačok potvrdeného dodacieho listu. Osoba, ktorá preberá dodávku za kupujúceho je chápaná ako určený zamestnanec kupujúceho za prevzatie plnenia. Táto osoba je povinná bez odkladu, t.j. v deň preberania objednávky uplatniť všetky prípadné námietky proti dodávanému množstvu tovaru. Uvedeným zástupcom kupujúceho potvrdené a nereklamované dodacie doklady zmluvné strany považujú za nesporné a údaje na nich uvedené budú podkladom pre oprávnenú fakturáciu Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, resp. prepravcu alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

V. Zodpovednosť za vady 

Kupujúci kupuje hovädzie usne z ponuky európskych výrobcov a obchodníkov a je výhradným zástupcom a dovozcom usní Wollsdorf Leder Schmidt & Co Ges.m.b.H. ,(ďalej len „výrobca“) podľa technických parametrov výrobcu, ktoré sú uvedené na webovej stránke Predávajúceho ako aj na webovej stránke výrobcu. Hovädzie usne sa vyznačujú charakteristickými znakmi materiálov, čo má vplyv na ich používanie. Dodávané množstvo materiálu sa nemusí presne zhodovať s objednaným množstvom. Kupujúci berie na vedomie odchýlku v množstve dodaného tovaru oproti množstvu objednaného tovaru. Vzhľadom na prírodný charakter suroviny sa môžu vyskytnúť mierne rozdiely v odtieňoch farieb a štruktúre povrchu dodávaných materiálov. Ak kupujúci nesúhlasí a neakceptuje zistený rozdiel vo farbe, môže tovar vrátiť do 5 dní odo dňa jeho dodania. V prípade zistenia nedostatkov v kvalite dodaných hovädzích usní, ktoré sťažujú alebo znemožňujú jej využitie, zákazník môže zodpovednosť za tieto vady uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najviac však v lehote do 5 dní odo dňa dodania, pričom v tejto istej lehote môže dodaný tovar vrátiť v neporušenom stave, to znamená bez akýchkoľvek znakov na usniach urobených kupujúcim alebo treťou osobou. V uplatnení zodpovednosti za tieto vady musí vždy uviesť miesto uloženia tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. V prípade, že kupujúci akýmkoľvek spôsobom označí dodané hovädzie usne, poruší celistvosť usne rezaním, sekaním alebo iným spôsobom, Predávajúci odmietne reklamáciu.

VI. Platobné podmienky

Kupujúci vyhlasuje, že má zabezpečené prostriedky na nákup tovaru odo dodávateľa Kupujúci v prípade nesúhlasu s vystaveným daňovým dokladom je povinný ho písomne reklamovať, vrátiť ho Predávajúcemu do 5 kalendárnych dní od doručenia, v opačnom prípade sa daňový doklad považuje za riadne odsúhlasený a prípadná reklamácia po uplynutí uvedenej lehoty nemusí byť Predávajúcim uznaná. V reklamácii je potrebné zo strany odberateľa uviesť, čo považuje za neoprávnené účtovanie a ako žiada daňový doklad upraviť. Pokiaľ v reklamácii neuvedie relevantné dôvody, samotné vrátenie dokladu bude považované za bezvýznamné.

VII. Vlastnícke právo

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny.

VIII. Zmluvné podmienky a úrok z omeškania

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za tovar sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IX. Osobitné prehlásenia kupujúceho

Kupujúci vyhlasuje a ubezpečuje Predávajúceho, že: (i) vo vzťahu k jeho majetku sa nevedie žiadne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ako ani neexistuje dôvod pre vyhlásenie konkurzu, resp. pre zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a/alebo pre začatie reštrukturalizačného konania; (ii) nie je insolventný a nie je v predĺžení. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci uzatvára túto Zmluvu s tým, že sa spolieha na vyššie uvedené vyhlásenia kupujúceho a ich pravdivosť. Kupujúci týmto v súlade s § 725 Obchodného zákonníka žiada Predávajúceho, aby sa spoľahol na presnosť, pravdivosť a úplnosť vyhlásení, rovnako ako aj na presnosť a pravdivosť každého dokumentu a každej informácie prijatej od kupujúceho pred uzatvorením tejto Zmluvy. Kupujúci sa týmto zaväzuje odškodniť Predávajúceho za všetky škody, straty, náklady alebo výdavky, ktoré Predávajúci utrpí v dôsledku akéhokoľvek porušenia ustanovení tejto Zmluvy a nepresnosti alebo nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia kupujúceho.

X. Pravidlá ochrany osobných údajov (GDPR)

CONSULED, spol. s r. o. v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “GDPR”) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov”) získava, zhromažďuje a spracúva osobné údaje výhradne pre účely vykonávania svojej podnikateľskej činnosti a to na základe zmlúv uzatvorených s kupujúcim. O spôsobe spracovania osobných údajov informujeme našich obchodných partnerov na stránke https://consuled.sk/ochrana-sukromia/.

XI. Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi stranami sa bez ohľadu na povahu strán spravujú dohodou podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka výlučne ustanoveniami Obchodného zákonníka aj v prípade, že niektorá zo strán nie je podnikateľom. Strany výslovne prejavujú vôľu, aby prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemala vplyv na neplatnosť ostatných častí zmluvy. Zmluvou neupravené vzťahy sa riadia právnym poriadkom SR. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť dohodnuté písomne a podpísané oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text VOP prečítali, že jeho obsahu, vrátane odkazov na právne normy porozumeli, že kúpna zmluva bola uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a svojimi právnymi úkonmi sú viazaní, a na znak bezvýhradného súhlasu to potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Osoba preberajúca tovar v mene kupujúceho prehlasuje, že je oprávnená konať v jeho mene.

Vážime si vaše súkromie

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?

Košík

Uvedené ceny sú bez DPH.

 • Váš košík je prázdny.